Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Kalkulator dla nauczycieli

Kalkulator dla nauczycieli

Kalkulator dla nauczycieli

ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej kalkulator umożliwiający obliczenie prognozowanej wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Kalkulator ten działa podobnie jak kalkulator liczący prognozowaną wysokość nowej emerytury i pozwala nauczycielom na wyliczenie wysokości świadczenia w zależności od przyjętych założeń, np. poziomu zarobków czy momentu zakończenia pracy.

Kalkulator wylicza prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800).

Przypomnijmy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.), przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Kalkulator korzysta z tablicy średniego dalszego trwania życia publikowanej przez Prezesa GUS zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Jeżeli uprawniony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury (dla celów ustalenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego), składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS – informuje Zakład. Kwota nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury.

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wyliczona przy pomocy kalkulatora jest to kwota prognozowana na podstawie przyjętych założeń (w tym założeń makroekonomicznych) i wpisanych przez użytkownika kalkulatora parametrów. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kalkulator uwzględnia wyłącznie roczne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Nie sprawdza warunków stażowych wymaganych do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Źródło: ZUS

Czytaj również