Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 01.09.2010 r.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 01.09.2010 r.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 01.09.2010 r.

Wszystko wskazuje na to, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 01.09.2010 r. o 7% - taki wzrost przewiduje podpisana już przez MEN nowelizacja rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Znowelizowane przepisy czekają jeszcze na podpis MPiPS.

Choć związki zawodowe zabiegały o większą podwyżkę, rząd ściśle trzyma się nowych uregulowań w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli wprowadzonych do ustawy budżetowej na rok 2010 (art. 15 ust. 2). Chodzi o siedmioprocentowy wzrost kwoty bazowej od 1 września 2010 r. (z 2286,75 zł do 2446,82 zł). By zachować dotychczasową relację w strukturze nauczycielskich wynagrodzeń pomiędzy średnią a minimalną płacą, rząd zaplanował 7-procentową podwyżkę tej ostatniej i poza ten minimalny próg, jaki wyznacza ustawa budżetowa, wyjść w tym roku nie zamierza.

Oznacza to, że płaca zasadnicza nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji, wzrośnie od nowego roku szkolnego od 133 do 182 zł brutto. O ile zwiększy się zasobność nauczycielskich portfeli? – obowiązujące od 01.09. br. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przedstawia poniższa tabela.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązująca od 01.09.2010 r.

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel
stażysta

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem
pedagogicznym

2 039
2 099
2 383
2 799
2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1 794
1 838
2 077
2 437
3

Tytuł zawodowy licencjata
(inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom
ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1 584
1 622
1 822
2 130
4
Pozostałe wykształcenie
1 363
1 393
1 552
1 807


Podstawa prawna: rozp. MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.).

Choć w tym roku nauczyciele nie mogą już liczyć na więcej, rząd zapowiada, że zamierza kontynuować podwyższanie nauczycielskich wynagrodzeń w 2011 r. i w latach następnych. Na razie sporo dyskusji wywołały przygotowane przez Ministerstwo Finansów „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2011”, bowiem wynika z nich, że rząd nie planuje wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Rzecznik resortu uspokaja jednak: pieniądze w budżecie się znajdą, trudno jednak powiedzieć, kiedy i w jakiej wysokości nauczyciele mogą spodziewać kolejnych podwyżek – będzie to zapewne przedmiotem negocjacji rządu ze związkami zawodowymi. Rozmowy mają rozpocząć się już z końcem lipca. Być może rząd powróci do modelu „5 plus 5”, czyli dwuetapowej corocznej podwyżki, zaplanowanej na styczeń i wrzesień. W ten sposób o 10% wzrosły pensje nauczycieli w 2009 r. We wrześniu ubiegłego roku premier przedstawił możliwość powrotu do takiej sekwencji, zastrzegł jednak, że wszystko zależy od stanu finansów państwa i stopnia, w jakim Polska poradzi sobie z kryzysem.

Rząd deklaruje również gotowość do rozmów na temat zmian w strukturze wynagrodzeń nauczycieli. Z postulatem, by zwiększyć procentowy udział płacy zasadniczej w średnim wynagrodzeniu, wystąpiły związki zawodowe. Zdaniem strony związkowej płaca zasadnicza nauczycieli mogłaby wzrosnąć jeszcze więcej, gdyby nie przeszacowanie dodatkowych składników wynagrodzenia. Część środków zarezerwowanych na wypłatę różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia można by, bez żadnego uszczerbku dla tych składników wynagrodzenia, przesunąć na płacę zasadniczą. Te i inne kwestie mają być przedmiotem dyskusji m.in. w ramach zespołu opiniodawczo-doradczego ds. zmian w Karcie Nauczyciela.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również