Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Nowe arkusze kontroli

Nowe arkusze kontroli

Nowe arkusze kontroli

MEN udostępnił na swojej stronie internetowej nowe arkusze kontroli.

Nowe arkusze kontroli dotyczą realizacji:

  • praktycznej nauki zawodu w publicznym centrum kształcenia praktycznego,
  • kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w publicznym centrum kształcenia ustawicznego,
  • zadań przez nauczycieli – doradców metodycznych,
  • prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły i zespoły szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego),
  • prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne),
  • prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (niepubliczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół i inne formy wychowania przedszkolnego).

Na stronie MEN dostępne są również nowe arkusze dotyczące:

– organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży,
– prowadzenia kursu kwalifikacyjnego przez publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli,
– prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Źródło: MEN

Czytaj również