Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Karta nauczyciela - ukazał się nowy tekst jednolity

Karta nauczyciela - ukazał się nowy tekst jednolity

Karta nauczyciela - ukazał się nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst Karty nauczyciela, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do tej ustawy w latach 2006–2014.

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 191 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela. W załączniku do obwieszczenia zawarto nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy. Uwzględniono w nim wszystkie zmiany wprowadzone do Karty nauczyciela od momentu wydania poprzedniego tekstu jednolitego w 2006 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674).

Zgodnie z ust. 1 obwieszczenia nowy tekst jednolity Karty nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) uwzględnia zmiany:

- wynikające z 20 nowelizacji uchwalonych w okresie od 18.10.2006 r. do 11.10.2013 r.; ostatnia z tych nowelizacji dotyczyła przyznania nauczycielom przedszkoli prawa do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym;

- wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 stycznia 2014 r.

Nowy tekst jednolity Karty nauczyciela nie obejmuje natomiast przepisów wyszczególnionych w ust. 2 obwieszczenia – są to przede wszystkim regulacje przejściowe oraz dotyczące terminów wejścia w życie poszczególnych aktów zmieniających. 

Karta nauczyciela została uchwalona w dniu 26.01.1982 r., weszła w życie z dniem 01.02.1982 r. Od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana, czterokrotnie wydawano jej tekst jednolity. Karta reguluje uprawnienia i obowiązki nauczycieli, stanowi więc tzw. pragmatykę zawodową nauczycieli, co oznacza, że ma pierwszeństwo przed Kodeksem pracy, w myśl zasady lex specialis derogat legi generali (przepis szczegółowy wyłącza zastosowanie przepisu ogólnego).

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również