Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową

Sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową

Sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową

W dniu 30 sierpnia Sejm RP przyjął projekt ustawy o systemie oświaty zawierający pakiet rozwiązań dotyczących obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z zapowiedziami MEN datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Nowelizacja ma stanowić łagodne zakończenie procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego dzięki rozwiązaniom ułatwiającym dzieciom młodszym przystosowanie się do warunków szkolnych. Celem ustawy jest stworzenie w klasach I–III publicznej szkoły podstawowej warunków podobnych do tych, do których dziecko przyzwyczaiło się w przedszkolu.

Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w 2008 r. będzie miało charakter etapowy. Od 1 września 2014 r. do I klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w 2015 r., choć będą mogły pójść do szkoły w wieku sześciu lat na wniosek rodziców.Od września 2015 r. do szkoły pójdą już wszystkie sześciolatki.

Nowe przepisy przewidują, że od września 2014 r. liczba uczniów w klasach I nie będzie mogła przekroczyć 25 dzieci. Dotychczas limit taki był jedynie zaleceniem, a nie obowiązkiem. W kolejnym roku szkolnym limitem objęte będą klasy I i II. Od roku szkolnego 2016/2017 ograniczenie liczby uczniów będzie obowiązywało dla wszystkich oddziałów klas I–III w szkołach publicznych. W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 w publicznych szkołach podstawowych, w których zostanie utworzona więcej niż jedna pierwsza klasa, uczniowie zostaną podzieleni wg wieku, począwszy od dzieci najmłodszych. Jednak na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły będzie mógł odstąpić od tej zasady i przyjąć ucznia do pierwszej klasy. 

Poniżej zamieszczamy zestawienie zmian przyjętych przez sejm: 

Termin wprowadzenia zmian

Proponowane rozwiązania

1 września 2014 r.

  • klasy pierwsze będą liczyć do 25 uczniów;
  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia–30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć dzieci urodzone w  okresie 1 lipca–31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć   również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) – jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
  • w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od   najmłodszych.

1 września 2015 r.

  • klasy pierwsze i drugie będą liczyć do 25 uczniów;
  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie,   urodzone w okresie 1 lipca–31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki);
  • w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od   najmłodszych.

1 września 2016 r.

  • klasy I–III będą liczyć do 25 uczniów.

 B. Opar,
Źródło: www.sejm.gov.pl


Czytaj również