Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Nowe wzory sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego

Nowe wzory sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego

Nowe wzory sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego

Z dniem 21.02.2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy rozp. MPiPS z dn. 12.02.2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (poz. 234), które określają dokumenty stosowane w sprawozdawczości organizacji pożytku publicznego.

Aktualne wzory dokumentów, o których wyżej mowa, zostały zawarte w załącznikach do rozp. MPiPS z dn. 12.02.2013 r.; oznacza to zatem, że:

  • wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego – określa zał. nr 1 do wymienionego rozp.,
  • wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego – określa zał. nr 2 do omawianego rozp.

W przepisach przejściowych (§ 3 rozp. MPiPS z dn. 12.02.2013 r.) zawarto dyspozycję, zgodnie z którą do sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012 r. stosuje się dotychczasowe przepisy, czyli rozp. MPiPS z dn. 23.03.2011 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 434).

Poprzednio obowiązujące regulacje wykonawcze (rozp. MPiPS z dn. 23.03.2011 r., Dz.U. Nr 80, poz. 434) utraciły moc w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1244).

Maciej Ofierski


Czytaj również