Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wynagrodzenie nauczycieli od 01.09.2012 r.

Wynagrodzenie nauczycieli od 01.09.2012 r.

Wynagrodzenie nauczycieli od 01.09.2012 r.

Od 1 września 2012 r. średnie i zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 3,8%. Miesięczna średnia pensja osoby startującej w tym zawodzie wyniesie 2,7 tys. zł, a najbardziej doświadczonego nauczyciela dyplomowanego - 5 tys.

Pensje nauczycieli rosną

Wynagrodzenie nauczycieli – jako jedynej grupy zawodowej zatrudnionej w państwowej sferze budżetowej – rośnie systematycznie od kilku lat. Jeszcze w 2009 r. nauczyciel stażysta zarabiał 1906 zł tzw. gołej pensji (bez dodatków i innych składników), rok później było to 2039 zł, w 2011 r. 2182 zł, we wrześniu 2012 r. – będzie 2265 zł.

Obowiązujące od 1 września 2012 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, uwzględniające 3,8% wzrost kwoty bazowej, opublikowano w Dz.U. z 2012 r. pod poz. 790. Zgodnie ze znowelizowanym rozp. płacowym płaca zasadnicza nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji, wzrośnie od nowego roku szkolnego od 83 do 114 zł brutto.
 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych
obowiązująca od 01.09.2012 r.

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel
stażysta

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

 2265  2331 2647 3109

2

Tytuł zawodowy magistra
bez przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym

1993  2042 2306 2707

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
bez przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego
kolegium języków obcych

1759    1802    2024 2366

4

Pozostałe wykształcenie

1513 1548 1724 2006Pensja zasadnicza nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie więc od 1 września 2012 r. o:

  • 83 zł – dla nauczyciela stażysty,
  • 85 zł – dla nauczyciela kontraktowego,
  • 97 zł – dla nauczyciela mianowanego,
  • 114 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.


Rośnie zasadnicze, bo rośnie średnie

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik płacy nauczyciela. Tegoroczny 3,8% wzrost płacy minimalnej to rezultat podwyższenia kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń tej grupy zawodowej. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz.U. z 2012 r. poz. 273) kwota bazowa dla nauczycieli w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi 2717,59 zł (do 31.08.2012 r. – 2618,10 zł).

Od września 2012 r. średnie pensje nauczycieli wzrosną więc od prawie 100 do 183 zł, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Średnie zarobki nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym) od 1 września 2012 r. będą kształtowały się następująco:

  • 2717,59 zł – dla nauczyciela stażysty (wzrost o 99,49 zł),
  • 3016,52 zł – dla nauczyciela kontraktowego (wzrost o 110,43 zł),
  • 3913,33 zł – dla nauczyciela mianowanego (wzrost o 143,27 zł),
  • 5000,37 zł – dla nauczyciela dyplomowanego (wzrost o 183,07 zł).


Struktura wynagrodzeń nie zmieni się

Przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym wzrost płacy minimalnej odpowiada wzrostowi kwoty bazowej, zachowuje dotychczasową proporcję między wynagrodzeniem zasadniczym a średnim.

Związki zawodowe od kilku lat domagają się zmiany w strukturze nauczycielskich wynagrodzeń, wskazując, że obecny system jest nieracjonalny i krzywdzący. Ich zdaniem należy zwiększyć procentowy udział płacy zasadniczej w średnim wynagrodzeniu – umożliwiłoby to dodatkowy wzrost płacy minimalnej, najważniejszego przecież składnika wynagrodzenia nauczycieli. Związki proponują, by część środków zarezerwowanych na wypłatę różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia przesunąć na płacę zasadniczą.

MEN stoi jednak na stanowisku, że dotychczasowa relacja między średnią a minimalną płacą daje samorządom do ręki narzędzie służące motywowaniu nauczycieli do podnoszenia jakości pracy przez odpowiednie kreowanie dodatków, w tym dodatku motywacyjnego.
 

Wyrównanie od 1 września

Zgodnie z art. 33 ustawy z dn. 22.12.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 291, poz. 1707) podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. następuje nie później niż do dnia 30 września 2012 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2012 r.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również