Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od września 2012 roku

Wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od września 2012 roku

Wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od września 2012 roku

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych trafił właśnie projekt MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Nie ma zaskoczenia - przyjęte w projekcie minimalne stawki odzwierciedlają wynegocjowaną z nauczycielami w ubiegłym roku 3,8-procentową podwyżkę wynagrodzeń.

O 114 zł więcej dla dyplomowanego

Od 1 września 2012 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie – w zależności od stopnia awansu zawodowego – od 83 do 114 zł. Wysokość stawek obowiązujących od września br. przedstawia poniższa tabela.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązująca od 01.09.2012 r.

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel
stażysta

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

 2265  2331 2647 3109

2

Tytuł zawodowy magistra
bez przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym

1993  2042 2306 2707

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
bez przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego
kolegium języków obcych

1759    1802    2024 2366

4

Pozostałe wykształcenie

1513 1548 1724 2006


Jak wynika z tabeli, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. dla nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrosną o:

  • 83 zł – dla nauczyciela stażysty,
  • 85 zł – dla nauczyciela kontraktowego,
  • 97 zł – dla nauczyciela mianowanego,
  • 114 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.


Wzrośnie kwota bazowa

Jak wiadomo, wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli to konsekwencja nowych uregulowań w zakresie kwoty bazowej, przyjętej dla tej grupy zawodowej w ustawie budżetowej. Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, wzrośnie we wrześniu 2012 r. o 3,8%.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz.U. z 2012 r. poz. 273) kwota bazowa dla nauczycieli wynosi:

  • od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. – 2618,10 zł,
  • od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. – 2717,59 zł.


...i średnie płace nauczycieli

Wyższa o 3,8% kwota bazowa oznacza automatycznie wyższe średnie wynagrodzenie nauczycieli – od września 2012 r. średnie pensje tej grupy zawodowej wzrosną od około 100 do 183 zł.

Średnie zarobki nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym) od 1 września 2012 r. będą kształtowały się następująco:

  • 2717,59 zł – dla nauczyciela stażysty (wzrost o 99,49 zł),
  • 3016,54 zł – dla nauczyciela kontraktowego (wzrost o 110,45 zł),
  • 3913,34 zł – dla nauczyciela mianowanego (wzrost o 143,28 zł),
  • 5000,38 zł – dla nauczyciela dyplomowanego (wzrost o 183,08 zł).


Wyrównanie od 1 września

Nowa regulacja będzie miała zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dn. 22.12.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 291, poz. 1707) podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. następuje nie później niż do dnia 30 września 2012 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2012 r.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również