Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Honorowy profesor oświaty - czy utytułowany nauczyciel powinien zarabiać więcej?

Honorowy profesor oświaty - czy utytułowany nauczyciel powinien zarabiać więcej?

Honorowy profesor oświaty - czy utytułowany nauczyciel powinien zarabiać więcej?

W 2011 r. do grona wyróżnionych tytułem honorowego profesora oświaty dołączyło 20 nauczycieli. Nagradzani są w ten sposób wybitni pedagodzy, mogący pochwalić się znaczącym dorobkiem zawodowym i nieprzeciętnymi osiągnięciami. Utytułowani nauczyciele, poza prestiżem, mogą też liczyć na wymierny zysk - jednorazową gratyfikację pieniężną.

To właśnie ten drugi aspekt stał się przedmiotem interpelacji poselskiej (nr 1529), złożonej na ręce MEN, jak zasugerowano w dokumencie, w imieniu części środowiska oświatowego. Zdaniem pytającego posła należałoby rozważyć wprowadzenie zapisów umożliwiających przyznawanie utytułowanym nauczycielom comiesięcznych dodatków do uposażenia. Wyróżnieni przez resort nauczyciele tworzą „elitarny klub”, jednak w ślad za swoistym poczuciem ważności, wynikającym z przynależności do tego wyjątkowego grona, powinna iść rzeczywista satysfakcja z wieloletniej pracy, oczywiście – najlepiej finansowa. W odczuciu środowiska nauczycielskiego jednorazowa gratyfikacja tej roli nie spełnia. Zmiana przepisów nie przyniosłaby – przekonuje poseł – uszczerbku dla finansów państwa. „Jeśli weźmiemy pod uwagę, że taki mechanizm dotyczy małej liczby osób, to nie będzie niósł ze sobą dużych obciążeń dla budżetu państwa, dając w zamian korzyści ze zwiększonej motywacji nauczycieli do coraz lepszej pracy” – ocenia.

Resort edukacji z rezerwą odnosi się do poselskiej propozycji. W odpowiedzi zaznacza, że „tytuł honorowy profesora oświaty nie jest kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczyciela, a postępowanie dotyczące nadania tytułu honorowego ma inny charakter niż postępowanie prowadzące do nadania stopnia awansu zawodowego, które jest postępowaniem administracyjnym”. Z uzyskaniem tytułu honorowego wiąże się jednorazowe świadczenie – wcale nie małe, bo równe 6-krotności wynagrodzenia zasadniczego – z kolei z osiągnięciem kolejnego stopnia awansu zawodowego związane jest przeszeregowanie płacowe oraz zawodowa stabilizacja. Zdaniem MEN kwestię ewentualnej poprawy pozycji finansowej uhonorowanych nauczycieli rozpatrywać należy w kontekście całościowych zmian regulacji prawnych dotyczących statusu zawodowego nauczycieli. Chodzi o nowelizację KN, której przepisy w wyniku „wielokrotnych cząstkowych nowelizacji utraciły swą wewnętrzną spójność, a tym samym jako całość nie są dostosowane do wyzwań stojących przed nowoczesną edukacją”.

Odpowiedź resortu, jak można się było spodziewać, pozbawiona jest konkretów. Jedno nie ulega wątpliwości: biorąc pod uwagę przewlekłość dotychczasowych prac nad założeniami nowego statusu zawodowego nauczycieli, raczej nie należy liczyć na to, że resort rychło zajmie się sytuacją nauczycieli – profesorów oświaty.

Wywołany interpelacją temat jest jednak istotny z uwagi na swój związek z systemem awansu zawodowego nauczycieli. Jak wiadomo – stanowi o tym art. 9i ust. 1 KN – o tytuł honorowy profesora oświaty może ubiegać się nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. Słusznie podkreśla MEN, że tytuł nie jest kolejnym stopniem awansu, nauczyciele zazwyczaj postrzegają go jako ukoronowanie swojej zawodowej kariery. Trudno nie zadać w tym miejscu pytania: jaką rolę pełni to wyróżnienie, przyznawane przecież garstce nauczycieli? Czy jest to jedynie rekompensata za wieloletni wkład pracy, czy może okazja, by stawiać za wzór najlepszych? Czy pełni funkcję motywującą? A jeśli tak, to kogo motywuje do lepszej pracy – samych wyróżnionych czy może raczej tych, którym po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nic poza honorowym tytułem nie pozostało już do zdobycia?

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również