Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czy można za porozumieniem obniżyć etat nauczycielowi?

Czy można za porozumieniem obniżyć etat nauczycielowi?

Od 1.09.2013 r. będziemy mieć tylko pół etatu dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony. Nauczyciel zgadza się na taką propozycję. Proszę o wskazówki: czy można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na mocy porozumienia stron i na jaki okres, czy do 31.08.2014 r., czy na czas nieokreślony? Jeżeli zmniejszenie wymiaru zatrudnienia byłoby na czas nieokreślony, to czy w 2014 r. przysługiwałaby temu nauczycielowi odprawa, gdyby nie było dla niego godzin dydaktycznych i z jakiego wymiaru zatrudnienia należałoby wypłacić wówczas tę odprawę, czy z pełnego, czy z pół etatu? Czy nauczycielowi mianowanemu i kontraktowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w szkole, przysługuje odprawa pieniężna określona w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Więcej z tej kategorii