Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Sanepid nie zawsze zawiadamia o kontroli

Sanepid nie zawsze zawiadamia o kontroli

Czy sanepid musi zapowiedzieć kontrolę w szkole?

Odpowiedź

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, ze zm.) nie wprowadza wymogu zawiadamiania o kontroli. Zgodnie z art. 25 tej ustawy Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

  • wstępu do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  • wstępu do obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  • wstępu do środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  • wstępu do obiektów będących w trakcie budowy,
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
  • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,
  • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Obowiązek zawiadamiania o kontroli sanepid wynika jednak z treści art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Zgodnie z ust. 4 tego przepisu kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Należy jednak zauważyć, że zwolnienie to nie dotyczy szkół, bowiem stosownie do treści art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie szkoły nie jest działalnością gospodarczą. W efekcie sanepid nie ma obowiązku zawiadamiania o kontroli w szkole.

Michał Łyszczarz
specjalista z zakresu prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii