Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocena zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
Wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do pobrania po zalogowaniu.

Więcej z tej kategorii